بایون
بایون
تفاوت و یا فرق خانه های شمالی با جنوبی چیست؟

تفاوت و یا فرق خانه های شمالی با جنوبی چیست؟

هنگامی که قصد خرید خانه ای را دارید، بایستی توجه خود را به نکات زیادی معطوف نمایید. به تدریج با مفاهیم و اصطلاحات مختلفی در این زمینه آشنایی پیدا خواهید کرد و از شرایط و موقعیت خانه درک بهتری به دست می آورید. به عنوان مثال، متوجه مفاهیم سندی و رویتی خواهید شد. تعداد پله ها و شیب آنها برای شما اهمیت می یابد. توجه تان به سمت جنس درب، آسانسور، نوع پنجره ها، رنگ دیوارها، سیستم سرمایشی و گرمایشی و شیرآلات جلب خواهد شد. یکی از سؤالاتی که ممکن است در رابطه با خرید خانه به ذهن شما خطور نماید این است که فرق خانه های شمالی با جنوبی چیست؟

میزان نورگیر بودن ساختمان را می توان یکی از تفاوت های خانه های شمالی نسبت به خانه های جنوبی دانست. البته این مسئله تنها فرق این خانه ها محسوب نمی شود. در این مقاله قصد داریم به ارائه توضیحاتی راجع به فرق خانه های شمالی با جنوبی بپردازیم.

معرفی خانه های شمالی

1- ورودی ساختمان شمالی از سمت حیاط بوده و سپس به راهروی ساختمان وارد می شوید، به عبارت دیگر، ساختمان در پشت حیاط واقع است. در این نوع خانه ها، ورودی ساختمان از طرف کوچه به درون حیاط باز می شود.

2-یک ساختمان شمالی از سمت جنوب که همان حیاط ساختمان است نور کاملاً مستقیم و از سمت شمال که بخش نورگیر ساختمان به شمار می آید، نور غیر مستقیم دریافت می کند.

3-ساختمان های شمالی شامل دو نوع واحد جنوبی و شمالی هستند. معمولاً ساختمان شمالی در هر طبقه دارای 2 واحد است.

4-واحدهای شمالی در طول روز نور خیلی زیادی دریافت نموده، در حالی که در اینگونه ساختمان ها به واحدهای جنوبی هیچ نوری نمی رسد و اندازه پنجره های آنها نیز نسبت به واحدهای شمالی تقریباً کوچکتر است.

معرفی خانه های جنوبی

1- در خانه های جنوبی، ورودی ساختمان از خیابان به درون بنا باز شده و در پشت ساختمان، حیاط آن واقع است.

2-ملک و واحد شما در ساختمان جنوبی هم از سمت جنوب و هم از سمت شمال از نور مستقیم برخوردار است. 3-از جمله مزیت های بزرگ ساختمان های جنوبی در مقایسه با ساختمان های شمالی این است که میزان سطح اشغال مفید در خانه جنوبی به علت عدم نیاز به نورگیر اضافی نسبت به خانه های شمالی بیشتر است.

4-علاوه بر آن، می توان به ایجاد تعداد پارکینگ های بیشتری در مقایسه با خانه های شمالی پرداخت.

5-از آنجا که امکان طراحی و ساخت نقشه های خانه های جنوبی به شکلی خوش نقش تر و زیباتر وجود دارد، از این رو، قیمت اینگونه ساختمان ها در برخی مناطق گران تر است.

6-معمولاً در طراحی نقشه ساختمان جنوبی، تنها یک واحد در هر طبقه قرار می گیرد.

7-در واحدهای ساختمان جنوبی، پنجره ها با شکل بهتر و بزرگ تری در نظر گرفته می شود و در نتیجه قادر به جذب نور بیشتری خواهد بود.

معرفی ساختمان شرقی-غربی

1-ساختمان های شرقی- غربی بر مبنای شرایط جغرافیایی خاص خود به این شکل واقع شده اند.

2-جهت تشخیص اینگونه ساختمان ها، بایستی بدن شما به سمت شمال شهرتان واقع شود. در این حالت، خانه های واقع در طرف راست شما، خانه شرقی و خانه های واقع در سمت چپ شما، خانه های غربی به شمار می آیند.

شرح مزایای خانه شمالی و جنوبی

• مسئله نورگیر بودن در ساختمان های شمالی و جنوبی واقع در کلان شهرها، یکی از مزایای مهم محسوب می گردد. از نظر نورگیر بودن ساختمان شمالی دارای وضعیت خیلی بهتری در مقایسه با خانه جنوبی است. چرا که این ساختمان ها قادر به دریافت نور بیشتری از آفتاب در مدت زمان طولانی تری خواهند بود.

• اکثر مردم در جستجوی خانه شمالی یا جنوبی هستند نه ساختمان شرقی یا غربی. چرا که در طول روز، خانه های شرقی و غربی مدت زمان کوتاهی قادر به دریافت نور خورشید هستند که این میزان در مقایسه با خانه های شمالی و جنوبی بسیار کمتر خواهد بود.

• با توجه به اینکه حیاط در ساختمان شمالی در ابتدا واقع بوده و سپس خود ساختمان قرار می گیرد، از این رو، اشراف ساکنان آن بر ترددها بیشتر بوده و احتمال خیلی کمی وجود دارد که فرد غریبه به درون ساختمان وارد شود.

• امنیت ساختمان جنوبی در مقایسه با ساختمان شمالی کم است به این دلیل که در ساختمان جنوبی هنگام باز شدن درب، هیچ کس قادر به مشاهده فرد مورد نظر نیست.

فرق خانه های شمالی با جنوبی

در صورت ایستادن به سمت شمال در یک کوچه یا خیابان، جهت شمال در جلوی شما و جهت جنوب در پشت شما قرار دارد. بعضی از خانه ها در پشت سر شما و برخی دیگر در جلوی شما واقع اند. در این وضعیت، امتداد دست های شما را می توان امتداد کوچه یا خیابان دانست. در نتیجه خانه های واقع در پیش روی شما، خانه شمالی بوده و خانه های پشت سرتان، خانه جنوبی محسوب می شوند. در ادامه قصد داریم به ارائه توضیحات بیشتری در رابطه با فرق خانه های شمالی با جنوبی بپردازیم.

یک فرق خانه های شمالی با جنوبی، در نورگیر بودن آنها است.

• بررسی از لحاظ نورگیر بودن

یک فرق خانه های شمالی با جنوبی، در نورگیر بودن آنها است. در صورت تک واحدی بودن خانه ها، واحدها از لحاظ نورگیر بودن با هم تفاوتی ندارند، ولی در صورت وجود دو یا چند واحد در هر طبقه، از نظر میزان نورگیری تفاوت بسیار زیادی با هم دارند. در چنین شرایطی، خانه های جنوبی که منتهی به حیاط از یک سمت و به خیابان از سمت دیگر می شوند، هر دو واحد در هر طبقه دارای نورگیر کافی هستند، در حالی که شرایط برای خانه های شمالی به گونه دیگری است. واحدهای رو به حیاط در خانه های شمالی از نور کافی و فضای روشن خوبی برخوردارند.

دیگر مزیت های واحدهای رو به حیاط در خانه های شمالی

از دیگر مزیت های واحدهای رو به حیاط در خانه های شمالی، تهویه طبیعی عالی، نمای بهتر و بعضاً متراژ وسیع تر می باشد. البته واحدهای پشتی ساختمان در خانه های شمالی از لحاظ نورگیر بودن شرایط مطلوبی ندارند. این واحدها فاقد دید به حیاط بوده و در سمت دیگر ساختمان، پنجره های آنها واقع است. در برخی مواقع نیز سازه دیگری در سمت دیگر ساختمان وجود دارد. در این وضعیت، پنجره های کافی برای واحدهای پشتی وجود نداشته و بایستی اقدام به در نظر گرفتن فضایی مانند پاسیو جهت ورود نور به درون ساختمان نمود.

• مسئله امنیت ساختمان

از لحاظ امنیت، خانه های رو به حیاط در مقایسه با خانه های به سمت خیابان یا خانه های پشتی دارای شرایط بهتری هستند. زیرا که سارقان اقدام به ورود به خانه از راه های ورود فرعی همچون پنجره های پشتی یا درب پشتی می کنند. اینگونه می توان گفت، سارقان از حیاط خانه های شمالی که در دید اهالی است به خانه وارد نمی شوند. از سوی دیگر، با توجه به قرارگیری حیاط خانه های جنوبی در حصار ساختمان ها، سارقان از این طریق نیز وارد خانه نمی شوند. از این رو، معمولاً امکان سرقت از واحدهای پشتی ساختمان های شمالی وجود دارد. و همین مسئله را می توان فرق خانه های شمالی با جنوبی دانست.

خانه های جنوبی از قیمت بالاتری نسبت به خانه های شمالی برخوردارند

قیمت خانه شمالی و جنوبی

• میزان سر و صدا

دیگر فرق خانه های شمالی با جنوبی، از نظر میزان سر و صدا است. در ساختمان های شمالی، با اینکه واحدهای مسکونی رو به حیاط، از نورگیری خیلی عالی برخوردارند، اما دارای معایبی نیز می باشند. آلودگی صوتی را می توان از جمله این معایب دانست. با توجه به قرارگیری خانه های رو به حیاط، در سمت کوچه یا خیابان، انتقال صدا از فضای بیرون خانه به درون خانه صورت می گیرد. در صورتی که خانه های پشتی اینگونه ساختمان ها، به علت وجود موانع و فاصله قابل توجه، فاقد هرگونه سر و صدا خواهند بود و از سکوت و آرامش بیشتری برخوردارند. لازم به ذکر است که امکان جلوگیری از نفوذ سر و صدا به فضای درون خانه با بکارگیری پنجره های دو یا چند جداره وجود دارد.

• مسئله سرما و گرما

با توجه به اینکه در واحد مسکونی شمالی، ضلع مقابل حیاط با فضای بیرون کاملاً در ارتباط است، از این رو، این خانه ها نسبت به واحدهای پشتی از آسیب پذیری بیشتری در مقابل گرما و سرمای محیط بیرون برخوردار بوده و در نیمه اول سال با گرمای زیاد و نیمه دوم سال با سرمای بالایی مواجه می شوند. در حالی که به علت وجود دیوارهای سایر سازه ها، تمامی دیوارهای خانه های پشتی ساختمان های شمالی از گرما و سرما محفوظ هستند. بنابراین از سرمایش و گرمایش بهتری برخوردار هستند. هر چند امکان مقاوم سازی خانه های رو به حیاط در مقابل انتقال برودت و حرارت به میزان قابل توجهی با پنجره های دوجداره وجود دارد.

• از لحاظ وجود گرد و غبار

نفوذ گرد و غبار را می توان فاکتور دیگری جهت بررسی واحدهای ساختمان های شمالی محسوب نمود. در خانه های شمالی واحدهای رو به خیابان و حیاط در مقایسه با خانه های پشتی با گرد و غبار و آلودگی های بیشتری روبرو است. در این وضعیت نیز پنجره های دوجداره می تواند میزان نفوذ گرد و غبار را کاهش دهد. همچنین به علت دور بودن خانه های پشتی از گرد و غبار فضای بیرون، دارای هوایی سالم تر و تمیزتر هستند. همین امر سبب ایجاد هزینه و زحمات کمتری برای ساکنان خواهد شد.

خانه های شمالی یا جنوبی، کدام یک برای خرید مناسب تر است؟

با توجه به فرق خانه های شمالی با جنوبی، همچنان می توان گفت که واحدهای با نور بیشتر از محبوبیت بالاتری برخوردارند، زیرا که خیلی از افراد تمایل دارند فضای خانه خود را به صورت طبیعی روشن کنند تا اینکه با استفاده از نور لامپ و چراغ ها این کار را در طول روز انجام دهند. لازم به ذکر است که قیمت خانه های نورگیر در مقایسه با سایر خانه ها گرانتر خواهد بود.

نواده و عدم حضورشان در خانه در طی روز، سعی کنید سخت گیری در خرید خانه ای کم نور ولی ارزان را کنار بگذارید. البته قبل از خرید خانه به بررسی تمام جوانب مورد نظر بپردازید.

خرید خانه های شمالی یا جنوبی

سخن پایانی

• بررسی دقیق نقشه ساختمان و همچنین توجه به واحدهای ساختمان از موارد مهم هنگام خرید واحدهای مسکونی محسوب می گردد.

• در صورتی که ساختمانی دارای مزیت های سرمایشی و گرمایشی و همچنین مشاعات خوبی بود، گزینه مناسبی جهت خرید به شمار می آید.

• از مهمترین فاکتورهایی که در خانه شمالی مورد بررسی قرار می گیرد، نورگیر بودن و امنیت آن می باشد. این ساختمان ها از قسمت پذیرایی و آشپزخانه در مدت زمان طولانی تری در طی روز نور دریافت می کنند.

• یک فرق خانه های شمالی با جنوبی این است که خانه های جنوبی از قیمت بالاتری نسبت به خانه های شمالی برخوردار بوده و از دو سمت جلوی خانه و پشت خانه نور دریافت می کنند.

• همچنین تعداد پارکینگ را می توان فرق خانه های شمالی با جنوبی دانست. ساختمان های جنوبی دارای پارکینگ های بیشتری در مقایسه با ساختمان های شمالی هستند.

• یکی از مسائل بسیار مهم در کلان شهرها، مسئله نورگیر بودن است، چرا که به علت بالا بودن تراکم ساختمان و قرارگیری خانه ها در روبرو و مجاورت یکدیگر، هر یک قادر به دریافت نور به شکل مختلفی هستند. در حالی که با توجه به تراکم پایین ساختمان های واقع در شهرهای کوچک، نور به کل خانه به صورت مساوی تابیده و ساختمان نور یکسانی را دریافت خواهد نمود.

• واحدهای قرار گرفته در ساختمان جنوبی، از پنجره های بزرگ با میزان نورگیری بالا برخوردارند. اما در خانه های شمالی، این مسئله تنها واحدهایی را که به عنوان واحد شمالی شناخته می شوند در برمی گیرد. از این رو، این موضوع را می توان دیگر فرق خانه های شمالی با جنوبی دانست.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.