بایون
شهرک ولیعصر

شهرک ولیعصر در شمال شهر اصفهان واقع شده است و طرح زوج و فرد در این محدوه فعال نیست. میزان ترافیک در این ناحیه معمولی بوده و بافت فرهنگی آن نیز مدرن و سنتی می باشد. از حمل و نقل های عمومی برای تردد در کل این منطقه می توان استفاده کرد. امکانات رفاهی معمولی در این ناحیه در اختیار ساکنان قرار گرفته است. اگر چه این شهرک مکان خوبی برای زندگی و سکونت می باشد ولی قیمت پیشنهادی برای خرید ملک و زمین زیاد است.

از شهرک ولیعصر به عنوان یکی از محله های خوب اصفهان دارای امکانات معمولی برای سکونت می باشد. در این منطقه می توان بافت قدیمی شهر اصفهان با خانه های منحصر به فرد را به وفور مشاهده کرد. اگر چه تلاش زیادی صورت می گیرد که بافت تاریخی این ناحیه از بین نرود ولی متاسفانه با ساختمان های مسکونی قدیمی با زندگی مدرن و لوکس امروزی سازگار نیست و این امر سبب جایگزینی بسیاری از آنها گردیده است.