بایون

فروش مسکونی واپارتمان - صفحه 4 از 4 - بایون

فروش مسکونی واپارتمان

مشاورین املاک بایستی در زمان فروش ملک مسکونی و آپارتمان بررسی های لازم را در خصوص سند رسمی ملک انجام دهند. جهت فروش مطمئن تر سند مالکیت بایستی صحیح و بدون هیچ خط خوردگی باشد. لذا چنانچه مشاورین به مورد مشکوکی در سند ملک جهت فروش برخورد کردند بایستی توضیحات کامل سند رسیدگی و دقت شود که دارای مهر و امضاء معتبر نیز باشد. در هنگام فروش واحد مسکونی و یا آپارتمان مشاور املاک بایستی موقعیت مکانی ملک را با سند مالکیت تطبیق و همچنین پایانکار بنا هم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. درصورتیکه ملک درخواستی شما بدون پایانکار باشد و خریدار از این موضوع مطلع باشد و حاضر به انجام عقد قرارداد باشد بایستی در مبایعه نامه ذکر گردد و مشخص شود که گرفتن پایانکار و همچنین تاییدیه جرایم برعهده ی کدام یک از طرفین قرارداد است.