بایون

خرید، فروش و اجاره ی انواع ساختمان های اداری- تجاری مسکونی

فروشنده ملک:     فروشنده ملک باید در نظر داشته باشد که به هنگام فروش ملک شخصی خویش، باید قوانین و نکاتی را رعایت کند تا معامله ی فیمابین به درستی و بدون هیچ گونه مشکلی انجام شود. به طور مثال فروشنده ملک باید قبل از فروش، ایرادات و نواقص ساختمان خود را مطرح نماید. این […]