بایون

خریداران مسکن در سال گذشته چقدر سرمایه بدست آوردند

خریداران مسکن در سال 1400 سود خوبی به جیب زده اند! قصد داریم وضعیت سرمایه گذاری خریداران مسکن را نسبت به سال گذشته بررسی کنیم تا بدانید که سرمایه گذاری در مسکن هنوز هم یکی از امن ترین روش های سرمایه گذاری محسوب می شود. سودآوری خریداران مسکن در سال 1400 می دانیم بازار مسکن […]