بایون

فاکتورهای مهم در نیازمندیهای ملک

.نیازمندیهای املاک به چند دسته مهم تقسیم می‌شوند. دسته اول مربوط به امکانات داخلی آپارتمان یا ملک است. دسته دوم وابسته به موقعیت جغرافیایی ملک خواهد بود. دسته سوم قوانینی است که در مورد خرید و فروش ملک در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم هر ۳ دسته را به‌طور دقیق مورد بررسی […]