بایون
فروشندگان مسکن در بازار مسکن

فروشندگان مسکن در بازار مسکن

بازار مسکن ایران در سال های اخیر گزارش “چشم انداز بازار مسکن“، بازار مسکن در ایران در سال های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تورم شدید در حوزه های مختلف بازار، تحریم پی در پی و همه گیری بیماری کرونا قرار گرفت. تمامی این عوامل در کنار یکدیگر تاثیرات منفی زیادی بر موضوع در […]