بایون

طرح مسکن ملی به چه صورت است؟

طرح مسکن ملی به چه صورت است؟ طرح مسکن ملی جهت یاری به دهک های متوسط و پایین درآمدی در تأمین مسکن در زمستان سال 1398 و در دولت یازدهم مطرح گردید. طرح مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب احداث تقریباً 400 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شد. ولی یکی از […]