بایون

به دنبال پاسخ این سوال باشیم که خانه رایگان به چه شهروندانی تعلق میگیرد؟

جالب است بدانیم که خانه رایگان به چه شهروندانی تعلق میگیرد؟ خانه رایگان به چه شهروندانی تعلق میگیرد؟با توجه به نرخ زمین و مسکن در کشور خودمان، طبیعی است که، شنیدن این عنوان برایتان غیر قابل باور به نظر برسد. اما این جمله واقعیت دارد! در شرایطی که کمبود مسکن برای بسیاری کلان شهرها در […]